Internationale Keramiekmarkt Dwingeloo

Informatie deelnemers

Betreft:  27e  Keramiekmarkt Noord Nederland Dwingeloo 2019

 

Geachte collega keramist,

 

Op donderdag 30 mei 2019  (Hemelvaartsdag) wordt voor de 27e keer de bekende Keramiek­markt op De Brink in Dwingeloo gehouden. De markt wordt georgani­seerd door de Stichting Keramiekmarkt Noord Neder­land Dwingeloo. Evenals voorgaande jaren zal er, gezien de vele aanvragen voor een standplaats op de markt, een selectie plaats vinden.

Wij nodigen u uit om in te schrijven voor de Keramiekmarkt in Dwingeloo

De inschrijving verloopt via onze website: www.keramiekmarktdwingeloo.nl. dus niet per post.

 

1.  De inschrijving:

Onder het kopmenu Deelnemers kiest u voor

 • Informatie deelnemers:  Deze brief.
 • Aanwijzingen en tips:      aanwijzingen om het inschrijven goed te laten verlopen
 • Inschrijven:  hier kunt u inschrijven door het formulier zo volledig mogelijk in te  vullen en uw foto’s op te sturen.
  • Vier of vijf foto’s waarvan 1 foto met uw kraam. Kijk voor de vereisten op de pagina Aanwijzingen en tips.
  • De selectiecommissie moet een keuze maken uit vele inschrijvingen en zal uw werk beoordelen aan de hand van deze foto’s. Het is dus van groot belang dat de foto’s van goede kwaliteit zijn en representatief voor jouw werk. Je doet er verstandig aan om geen te grote variëteit aan foto’s in te sturen want dit bemoeilijkt de beoordeling. Met een foto van uw kraam kunnen we de presentatie van uw werk beoordelen.
  • Als je inschrijft voor de markt ga je ermee akkoord dat wij, indien je geselecteerd wordt, je naam, woonplaats en website alsmede de ingezonden foto's op de website van de Keramiekmarkt Dwingeloo publiceren. Deze informatie staat op de website vanaf de selectie tot het begin van de nieuwe inschrijvingsperiode voor de volgende markt.

  • Je kunt alleen met zelf gemaakt werk aan de markt deel nemen.
  • De inschrijvingstermijn sluit op 6 januari 2019.

 

2.  Selectiecriteria

Een onafhankelijke selectiecommissie bestaande uit drie ter zake kundige personen zal het werk aan de hand van de ingezonden foto’s beoordelen op professionaliteit en kwaliteit. Ook draagt de commissie zorg voor diversiteit c.q. variatie bij de inrichting van de keramiekmarkt.

 

3.  Resultaat van de selectieprocedure

Eind januari 2019 ontvangt u van ons bericht over het resultaat van de selectieprocedure: of u bent geselecteerd, of u bent op de reservelijst geplaatst of u  bent afgewezen. De uitkomst van de selectieprocedure is bindend. Als u niet geselecteerd bent voor deelname wil dat echter niet zeggen dat uw werk van onvoldoende niveau is.

 

4.  De keramiekmarkt

Er worden dit jaar ± 90 kramen geplaatst voor keramisten. Gedurende de dag zijn er randactiviteiten op het gebied van theater, muziek en demon­straties van kerami­sche technieken.

De markt duurt van 10.00 tot 17.00 uur en heeft een besloten karakter.

 

Het inschrijfgeld bedraagt  € 40,-  en hiervoor krijgt u:

 • Eén kraam van 1 x 4 meter, met twee witte zeilen: een bovenzeil en achterzeil. De volledige kraam staat al klaar.  (evt.  stoelen moet u zelf mee nemen)  
 • Twee consumptiebonnen voor koffie, thee of iets anders.
 • Per kraam voor maximaal twee personen een stokbroodje gezond.

 

5.  Prijzen

Tijdens  de markt worden na beoordeling door een jury de volgende prijzen toegekend:

 •  Keramiekprijs Noord Nederland Dwin­geloo.  Deze prijs bestaat uit een keramisch object plus een geldprijs van € 500,- en wordt jaarlijks beschikbaar gesteld door Wiechers Wonen uit Dwingeloo.
 • Draaiprijs. Deze prijs bestaat uit een keramisch object plus een geldprijs van € 500,- en wordt jaarlijks beschikbaar gesteld door VeKa uit Dreumel en de Stichting Keramiekmarkt Noord Nederland.

 

6.  Bekendheid

Promotie van de markt gebeurt door advertenties in landelij­ke dagbladen, regionale dag- en weekkranten en vakbladen  Ook verzenden wij  promotiemateriaal naar galeries, bibliotheken, hotels en campings. Verder wordt op de regionale radio en TV uitvoerig aandacht aan dit evenement geschonken.

 

Vriendelijke groet,

Organisatiecommissie van de

Stichting Keramiek­markt Noord Nederland Dwingeloo

 

Secretariaat,

Inge Jonkers

Telefoon:  0031 (0)561 451 633

e-mail:    secretariaat@keramiekmarktdwingeloo.nl

 

NB

Indien u geen uitnodigingen voor de keramiekmarkt Dwingeloo meer wilt ontvangen kunt u dit aangeven door uw naam met adresgegevens en de tekst   UITSCHRIJVEN   te sturen naar:  secretariaat@keramiekmarktdwingeloo.nl